แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน l Visitor Registration From

ชื่อ :

นามสกุล :

เบอร์โทร :

โทรศัพท์มือถือ :

อีเมลล์ :

ชื่อหน่วยงาน :

ชื่อผู้ใช้งาน (Username ใช้ในการเข้าสู่ระบบ Online Event) :

รหัสผ่าน (Password ใช้ในการเข้าสู่ระบบ Online Event) :


1. What is your Job position? – ตำแหน่ง


2. คุณต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือไม่

2.1 กรุณาระบุผลิตภัณฑ์ที่สนใจ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน (เช่น body spray, acne gel, hair tonic เป็นต้น)
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง (เช่น serum, hand cream, mask เป็นต้น)

2.2 กรุณาระบุช่วงเวลา

13.00 น. - 13.15 น.
13.30 น. - 13.45 น.
13.45 น. - 14.00 น.
14.00 น. - 14.15 น.
14.15 น. - 14.30 น.
14.30 น. - 14.45 น.
14.45 น. - 15.00 น.
15.00 น. - 15.15 น.
15.15 น. - 15.30 น.
15.30 น. - 15.45 น.
15.45 น. - 16.00 น.

3. ท่านยินดีให้คณะผู้จัดงานส่งข้อมูลข่าวสารทางการขายและการตลาดหรือไม่?